Tilläggsförsäkringar

Försäkring för dig, ditt fordon och din motorklubb.

På denna sida finns information samlat om de tilläggsförsäkringar som alla medlemmar till Svenska Bilsportförbundet har tillgång till. Här kan ni skicka er ansökan om en nyteckning eller läsa mer om tilläggsprodukterna. Försäkringarna är framtagna att passa den utövare av bilsport som känner ett extra behov av försäkringsskydd, t.ex. för sitt fordon under tiden den står i garage eller på transportmedel.

Vi på Söderberg & Partners kan skräddarsy unika produkter för utövare av bilsport – välkommen att kontakta oss