SBF:s Försäkringar

Försäkringsinformation

Som utövare och som förening ansluten till Svenska Bilsportförbundet ingår en rad olika försäkringar. Försäkringsgivare till försäkringsprodukterna är försäkringsbolaget Folksam.
Vilken försäkring som gäller just dig beror på du är utövare, funktionär eller en förening samt i det fall ni representerar ett arrangemang.
Klicka på plustecknet vid varje försäkring för att läsa mer om produkten eller villkoret, ni kan även gå in på Folksams hemsida
Är det någon information ni saknar så kontakta oss så hjälper vi er vidare.

Utövare och funktionärer

När du betalar din licens i Svenska Bilsportförbundet ingår en olycksfallsförsäkring i avgiften. Beroende på vilken licens du har har försäkringen olika omfattning. Observera att licensförsäkringen är en grundförsäkring och vi rekommenderar dig att också ta ställning till den tilläggsförsäkring som erbjuds.

Nedan kan ni läsa om de olika licenserna och omfattningarna som gäller – ni kan även gå in på Folksams hemsida för mer information och om ni vill göra en skadeanmälan.

Internationell licens och skriven i Sverige

För dig som har internationell licens gäller försäkringen i hela världen när du tävlar eller tränar på, av Svensk Bilsportförbundet godkända eller landets motsvarighet, banor. Försäkringen gäller också till och från träning och tävling samt annan fysisk träning i klubbens regi.

Internationell Licens och utskriven ur svensk försäkringskassa.


För dig som valt att skriva dig i annat land och ej längre omfattas av Svensk Försäkringskassa faller stora delar av försäkringsskyddet bort.

Ett tillägg som funnits med i villkoren sedan 2018 är att Internationella Licenstagare som är skriven utomlands ändå omfattas av ett visst reseskydd i samband med tävling och träning i annat land.
Reseförsäkringen ger möjlighet till transport till Sverige för en kostnad på maximalt 200 000 kr.
Försäkringen nersätter inte för transport till annat land.

Vid frågor och behov av försäkringsrådgivning så kontakta Jens Jonsson på 070-303 34 38 alternativ mailar ni till jens.jonsson@soderbergpartners.se

Nationell licens

För dig som har nationell licens gäller försäkringen inom EU/EES länderna när du tävlar och tränar på av Sv. Bilsportförbundet godkända eller landets motsvarighet, banor. Försäkringen gäller också till och från träning och tävling samt annan fysisk träning i klubbens regi.

Övriga licenser

Utöver nationell och internationell licens finns det ytterligare några licenstyper som hanteras av Svenska Bilsportförbundet. Är du osäker på vilken licens du ska ha kontakta Svenska Bilsportförbundet för mer info. På Svenska Bilsportförbundets hemsida finns alltid den senaste informationen om licens.

Prova På-licens

Licensen köps av utövaren via app/webb eller hos arrangerande klubb.
Gäller vid: Prova På bilsport, VIP-arrangemang, VIP som kartläsare, “Kändisheat”.
Det är inte tillåtet att tävla med Prova På-licens (undantag: VIP som kartläsare i nationella Rally-, RS- och Bilorienteringstävlingar, 1 tävling/år).
  
 

Försäkring
För dig som har Prova På-licens gäller försäkringen inom Sverige när du tränar (eller tävlar) på av Sv. Bilsportförbundet godkända banor. Försäkringen gäller också till och från träning (tävling).

Prova på Rekrytering

Licensen köps av klubb och avser helt arrangemang (gruppförsäkring för deltagarna). Avser arrangemanget flera grenar krävs gruppförsäkring för respektive gren. Föreningar/banägare som ej är anslutna till SBF kan också ansöka om att få köpa denna licens.

Försäkring
För dig deltar i Prova på Rekryterings arrangemang så gäller försäkringen inom Sverige när du tränar (eller tävlar) på av Sv. Bilsportförbundet godkända banor. Försäkringen gäller också till och från träning (tävling).

Bilsportlicens Enkel

Enkla tävlingsformer (Drivers Open, En dag på strippen, Konbana, Lådbil, Uthållinghet).
Förenklad tävlingsform (se resp sportgrens reglemente för information).
Obegränsad träning i de sportgrenar där licensinnehavaren har en vilande licens (Vill utövare träna men saknar vilande licens ska denne efter genomförd licenskurs i en av våra sportgrenar ansöka om licens enligt Gemensamma regler).
 

Medlemskap krävs i SBF-ansluten klubb. Licensen köps via app/webb/LoTS. Vid köpet tar föraren del av ett elektroniskt utbildningsmaterial.

Försäkring
För dig som har Bilsportlicens Enkel gäller försäkringen inom Sverige när du tränar och tävlar på av Sv. Bilsportförbundet godkända banor. Försäkringen gäller också till och från träning (tävling).

Engångslicens

Gäller vid ett tävlingstillfälle, den gren utövaren innehar vilande licens.
Kan köpas till fritt antal evenemang.
Köps via app/webb/LoTS.
Kan ej nyttjas vid internationella tävlingar.
Giltigt klubbmedlemskap krävs.
  
 

Försäkring
För dig som har Engångslicens gäller försäkringen inom Sverige när du tränar och tävlar på av Sv. Bilsportförbundet godkända banor. Försäkringen gäller också till och från träning/tävling.

Bilsportlicens Debut

Debutlicensen är en istegslicens i bilsporten och finns i vissa sportgrenar. Innehavare av Debutlicens startar alltid avsild från förare med annan licenstyp, om inte annat anges i respektive sportgrens regler. Se förbundets sportgrens regler för mer information om hur du ansöker om samt kan använda licensen.

Försäkring
För dig som har Debutlicens gäller försäkringen inom Sverige när du tränar och tävlar på av Sv. Bilsportförbundet godkända banor. Försäkringen gäller också till och från träning och tävling samt annan fysisk träning i klubbens regi.

För ideella uppdrag som ledare, tränare, funktionärer, förtroendevalda och domare till Svenska Bilsportförbundets anslutna föreningar finns en olycksfallsförsäkring genom ett samarbete mellan Folksam och Riksidrottsförbundet.
Läs mer om Föreningsförsäkring Bas där detta ingår på Folksams hemsida, läs mer.

Arrangörer och Föreningar

I samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) erbjuder Folksam tryggheten i Föreningsförsäkring Bas som utan kostnad täcker er förenings grundbehov – eftersom försäkringen betalas av RF.

Vi rekommenderar dock alla motorklubbar och föreningar med aktiv verksamhet att komplettera med något av Folksams utökade paket.
I paketen ingår olika nivåer för att försäkra till exempel byggnader, material och teknisk utrustning.

Läs mer hos Folksam

Motortävlingsförsäkringen är en ansvarsförsäkring som gäller istället för Trafikförsäkringen när träning och tävling anordnas inom inhägnat tävlingsområde.

Det är arrangören eller banägarens ansvar att teckna denna försäkring (försäkringen ingår för SBF-anslutna föreningar via tävlingstillståndet samt vid träning efter erlagd extraavgift).
Försäkringen gäller enligt villkor och Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring.
Villkoret kan beställas genom att kontakta Söderberg & Partners.