Extra olycksfallsförsäkring

Med vår Extra Olycksfallsförsäkring så tecknar ni ett komplement till er bilsportförsäkring. Med den Extra Olycksfallsförsäkringen genom Nordeuropa så får ni högre invaliditetsbelopp vid skada. Försäkringen kan tecknas av dig som har Svenska Bilsportförbundets Licensförsäkring, är mellan 15 och 65 år och inte tjänar mer än ett (1) prisbasbelopp per år genom inkomst eller sponsring.

Är det så att ni inte faller inom ramarna för vilka som kan teckna försäkringen, t.ex. om ni inbringar mer inkomst än ett (1) prisbasbelopp per år så ber vi er att kontakta oss för alternativ.

[ninja_form id='3']