Försäkra din tävlingsbil

För dig som är medlem i Svenska Bilsportförbundet har vi tillsammans med Folksam och Svenska Bilsportförbundet plockat fram bilsportförsäkringar som du kan teckna till din rallybil, gokart/kart eller tävlingsbil.
Läs mer nedan eller kontakta oss
för mer information och offertförfrågan.

Läs mer om att försäkra din tävlingsbil

Garageförsäkringen avser att täcka skador på ditt fordon när fordonet är förvarat i en garagelokal i Sverige.
Försäkringen täcker b.la. mot brand- och stöldskador.

Försäkringen avser att täcka marknadsvärdet på fordonet med tillhörande eftermonterad egendom.
Det betyder även att om du har avmonterade delar som tillhör ditt fordon så ingår detta i försäkringen.
Vid stöld är det viktigt att fordonet och ev. avmonterade fordonsdelar förvaras inlåsta för att ni ska kunna få full täckning vid skada.

Vid förvaring i ett allmänt garage så gäller försäkringen men kravet på låsning gäller fortfarande.

Försäkringen kan tecknas för alla fordonsklasser förutom Folkracebilar och Radiostyrda Bilar förutsatt att ni är medlem i Svenska Bilsportförbundet.

Transportförsäkringen gäller för ditt fordon under transporter när du eller en anlitad förare transporterar ditt fordon på en trailer eller liknande transportmedel.
Denna försäkring är ett tillägg till garageförsäkringen och är ämnad för de individer som transporterar sitt fordon från och till tävlingar, träningar eller liknande.
En vanlig missuppfattning är att lasten på en trailer ersätts av släpvagnsförsäkringen vilket ofta är fel.

Transportförsäkringen kan tecknas för att gälla inom Norden eller inom Europa.

Försäkringen täcker skador så som vältning, viltolycka, kollision, dikeskörning eller annan trafikolycka.

Transportförsäkringen kan även utökas med en stöldförsäkring.
Stöldmomentet gäller för fordonet när det är förvarat på trailer med låst täckt kåpa, t.ex. om ni parkerar vid ett hotell eller under uppehåll när bilen är under uppsikt eller på inhägnat område, t.ex. under en tävling eller ett event.

Försäkringen avser att täcka marknadsvärdet på fordonet med tillhörande eftermonterad egendom.

Trafikförsäkringen behöver du som äger en rallybil och har den påställd i trafik.
Enligt svensk lag ska försäkring tecknas för att skydda mot personskador och/eller skador på tredje man som du orsakar med trafikförsäkringspliktigt fordon.

Inom bilsport är det särskilt rallybilar som behöver teckna trafikförsäkring då rallybilar framförs även utanför inhägnade tävlingsområden.
Står din rallybil avställd behöver du ingen trafikförsäkring.

Offertförfrågan

Fyll i uppgifterna nedan för att erhålla en prisindikation vad det kostar att försäkra ert fordon.

Osäker på vad som passar för just ditt fordon? Ring till oss på 063-556501 så hjälper vi er!

Obs! Saknar du chassinummer till ditt fordon? Som komplement till chassinummer kan ni istället använda er av ett s.k. Märk-DNA.
Detta finns bland annat att erhålla från stöldskyddsföreningen eller hos Folksams webbshop.